Novotel Nha Trang - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Tích luỹ tới 6.000 điểm Thưởng

Tích luỹ tới 6.000 điểm Thưởng

Thành viên ALL: Nâng cấp tài khoản điểm và nhận đến 6.000 điểm Thưởng cho kỳ nghỉ kế tiếp!

Tham gia đơn giản bằng cách đăng ký ưu đãi này và đặt tối thiểu 2 đêm nghỉ trước 17 tháng 10, cho các lưu trú từ 10 tháng 10 đến 20 tháng 12 năm 2023 tại các khách sạn tham gia chương trình.

ĐẶT PHÒNG, LƯU TRÚ, TẬN HƯỞNG
Đặt gói khuyến mãi
  • tich-luy-toi-6-000-diem-thuong