Novotel Nha Trang - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

An ninh và Bảo mật

Để tạo được niềm tin ở khách hàng, chúng tôi cam kết trên trang web của Novotel Nha Trang, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để quá trình đặt phòng online được an toàn và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng.

Thu thập thông tin
Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:
• Khi đặt phòng khách sạn hoặc đặt mua vé máy bay
• Khi đăng ký trên trang web của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin từ trang web chúng tôi, hoặc tham gia vào một cuộc thi
• Khi tham gia vào một cuộc khảo sát hoặc khi liên hệ với chúng tôi để hỏi thông tin hoặc về một vấn đề nào đó.

Sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng:
• Để hoàn tất và bảo đảm việc đặt phòng của khách hàng trên trang web của chúng tôi
• Để đơn giản hóa trình duyệt và đặt phòng trên các trang web của chúng tôi (công nhận) và để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
• Để thực hiện việc thống kê và các phân tích thị trường khác, độc quyền nội bộ của tập đoàn Accor, là một phần nỗ lực mà chúng tôi đang thực hiện để cải thiện dịch vụ
• Để thông báo cho khách hàng qua e-mail, nếu khách hàng cho phép khi đăng ký trên trang web của chúng tôi về các chương trình khyến mãi đặc biệt, tin tức về trang web của chúng tôi và duy trì các lợi ích mà khách hàng được hưởng.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được chuyển cho một bên thứ ba nào trong mọi trường hợp; nó chỉ dành riêng để sử dụng độc quyền trong nội bộ Tập đoàn Accor.
Sửa đổi thông tin

Thông tin này được Accor thu thập và sử dụng để xử lý yêu cầu của khách hàng. Trong trường hợp có sự cố, tập tin của bạn sẽ được xử lý đặc biệt. Áp dụng bộ luật của Pháp ngày 06 tháng 01 năm 1978 liên quan đến công nghệ thông tin, các tập tin máy tính và tự do, khách hàng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.

Mọi yêu cầu và khiếu nại gửi về:

Giám đốc Internet
33 avenue du Maine
Tour Maine Montparnasse
75015 Paris

Để có thêm thông tin về bộ luật “Công Nghệ Thông tin và Tự do” của Pháp, khách hàng có thể truy cập website CNIL

Nếu khách hàng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, khách hàng có thể sửa đổi dữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào hồ sơ của khách hàng sau khi nhập ID tài khoản.

Cookies

Khi khách hàng vào xem trang web của chúng tôi, thì một cookie (một dạng bản ghi nhỏ) được tạo ra và lưu lại trên ổ đĩa cứng máy tính của khách hàng. Cookie này có thể nhận dạng khách hàng khi truy vập vào trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho trình duyệt của khách hàng trên trang web và đánh dấu riêng kinh nghiệm lướt web của khách hàng (công nhận tự động v.v.)

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin kỹ thuật trên máy tính của khách hàng mỗi khi khách hàng mở một trang web trong thời gian truy cập vào các trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP (Internet Protocol) của khách hàng, hệ điều hành được sử dụng, loại trình duyệt, và xuất xứ địa chỉ trang web, khi cần thiết. Chúng tôi thu thập thông tin này để cải thiện chất lượng truy cập của khách hàng vào trang web của chúng tôi và chúng tôi không bán hoặc chuyển nhượng thông tin này cho các bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng công cụ phân tích trang web gọi là Xiti, cung cấp một tập hợp các dữ liệu và theo dõi cách thức khách hàng truy cập sử dụng trang web của chúng tôi như thế nào. Khi khách hàng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi tạo ra các cookie để ghi và nhận các thông tin phi cá nhân liên quan đến việc tìm kiếm của khách hàng trên trang web. Công cụ Xiti có thể giúp chúng tôi cải thiện kinh nghiệm lướt web của khách hàng và làm cho trang web của chúng tôi có nhiều người dùng một cách thân thiện hơn. Công cụ này không bao giờ được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng và không bao giờ được so sánh với thông tin user của khách hàng nếu khách hàng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận các tập tin cookies này, nhưng bạn có thể xóa chúng hoặc chúng sẽ tự động từ chối. Vì mỗi trình duyệt khác nhau, bạn nên tham khảo phần “Trợ giúp” trên thanh công cụ trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách thiết lập điều mà bạn thích liên quan đến các tập tin cookie. Tuy nhiên, bạn có thể không được sử dụng một vài tính năng trên trang web của chúng tôi nếu bạn chọn không chấp nhận cookies.

Email

Nếu khách hàng đăng ký tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi để nhận bản tin, chúng tôi sẽ gửi thông tin mà khách hàng quan tâm qua email. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, chúng tôi theo dõi số lượng nhấp chuột vào các đường link trong các bản tin.

Nếu khách hàng không còn muốn nhận các bản tin của chúng tôi nữa, khách hàng có thể bỏ đăng ký đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào đường dẫn liên kết ở cuối mỗi bản tin.

Nếu khách hàng đang đăng ký trên trang web của chúng tôi, khách hàng có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình sau khi nhập vào ID tài khoản của khách hàng.

Bạn hiện đang kết nối với khách sạn Novotel Nha Trang. Khi truy cập trang này, người dùng đồng ý với điều khoản sử dụng hiện hành.

 1. Thông tin về Biên tập viên:

Phụ trách biên tập trang này là:

ACCOR SA, một công ty công có mức vốn là 700 317 363 €, Danh mục Thương nghiệp của PARIS, số đăng ký B 602 036 444, mã số VAT là FR 93 602 036 444, đặt văn phòng tại 110 Avenue de France, 75013 PARIS, Pháp. Số đt.: +33 (0)1 45 38 86 00

Giám đốc Xuất bản:

 1. Thông tin dịch vụ lưu trữ:

Trang web này được lưu trữ tại :

Amazon Web Services, Inc.

P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

 1. Bảo vệ Dữ liệu:

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu của tập đoàn Accor, vui lòng xem Hiến chương về Bảo vệ Dữ
liệu Cá nhân của Khách hàng

 1. Bản quyền :

Nội dung trình bày của trang web và từng thành phần, bao gồm tên miền, thương hiệu, biểu trưng, nhãn hiệu, bản vẽ, minh họa, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và các tệp khác nằm trên trang này, được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành và thuộc về khách sạn Novotel Nha Trang và/hoặc Accor SA hoặc đã được ủy quyền để khách sạn Novotel Nha Trang và/hoặc Accor SA sử dụng.

Không một thành phần nào trên www.novotelnhatrang.com có thể được sao chép, tái tạo, chỉnh sửa, tái bản, tải nạp, truyền phát hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, dù là một phần hay toàn bộ, nếu không được khách sạn Novotel Nha Trang ủy quyền trước bằng văn bản, trừ trường hợp chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, riêng tư và phi thương mại, mà không thay đổi các thành phần hiện có trên trang web.

Thông tin sau đây phải được đính kèm vào mọi bản sao, dù là một phần hay toàn bộ, của nội dung trang web: ”
©Bản quyền Accor SA. ©Bản quyềnkhách sạnNovotel Nha Trang. Ảnh chụp dùng
trên
www.novotelnhatrang.com là không có tính ràng buộc.

Việc sử dụng www.novotelnhatrang.com hoặc các thành phần trên đó mà không được ủy quyền rõ ràng sẽ bị xem là vi phạm các quyền của khách sạn Novotel Nha Trang và/hoặc của Accor SA và có thể xem là giả mạo theo các khoản L. 355-2 và sau đó. của Luật Sở hữu Trí tuệ của Pháp.

 1. Quyền củakhách sạnNovotel Nha Trang với tư cách là nhà sản xuất cơ sở dữ liệu

Mọi khách hàng, khách hàng tiềm năng và đối tác có quyền không độc quyền, không chuyển nhượng, không di nhượng và riêng tư đối với việc xem thông tin trên www.novotelnhatrang.com tùy theo nhu cầu riêng.

Họ có thể trích và/hoặc tái sử dụng một phần của trang web này cho mục đích cá nhân, miễn là việc trích xuất và/hoặc tái sử dụng này không chiếm một phần đáng kể (về chất lượng hoặc số lượng) nội dung trang web. Ngoài ra, nghiêm cấm trích xuất hoặc tái sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang này một cách liên tục, ngay cả khi nội dung không quan trọng.

Việc tái sản xuất một phần hoặc toàn bộ trang này cho phương tiện khác bị nghiêm cấm theo các khoản L. 342-1 và L. 342-2 của Luật Sở hữu Trí tuệ của Pháp. Nghiêm cấm việc công bố toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web này, dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ đối tượng nào.

Đặc biệt là nghiêm cấm sử dụng nội dung trang này cho các mục đích thương mại.

 1. Nguồn gốc ảnh

Để biết thêm thông tin về ảnh chụp dùng trên www.novotelnhatrang.com, vui lòng xem mục nguồn gốc ảnh.

 1. Trách nhiệm

Tất cả thông tin có thể truy cập được trên trang này đều được cung cấp theo dạng nguyên trạng. Khách sạn Novotel Nha Trang không đảm bảo, cho dùng là hiển ngôn hay ngụ ý, và cũng không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin này.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Khách sạn Novotel Nha Trang có quyền chỉnh sửa thông tin này bất kỳ lúc nào, nhất là thông qua các bản cập nhật cho www.novotelnhatrang.com.

Người dùng cam kết không truyền tải nội dung nào trên trang web này có thể liên quan đến trách nhiệm dân sự hoặc pháp lý, đồng thời cũng không công bố thông tin nào không hợp pháp, có tính bôi nhọ hoặc gây mất trật tự công cộng thông qua trang này.

Khách sạn Novotel Nha Trang nỗ lực trong khả năng cho phép để cung cấp cho người dùng thông tin và/hoặc công cụ đã được kiểm chứng, nhưng không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sơ suất nào, cho việc thiếu thông tin và/hoặc cho sự có mặt của vi-rút trên www.novotelnhatrang.com.

Những trang web bên ngoài Novotel Nha Trang mà có chứa siêu liên kết đến trang này không chịu sự quản lý của khách sạn Novotel Nha Trang, do đó khách sạn không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web đó. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sử dụng những trang web này.

 1. Siêu liên kết

Việc tạo các siêu liên kết đến www.novotelnhatrang.com, đòi hỏi phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của khách sạn Novotel Nha Trang.

 1. Email

Để nhận xét về cách hoạt động của www.novotelnhatrang.com, vui lòng truy cập mục Liên
hệ
và chọn “Nhận xét liên quan đến trang www.novotelnhatrang.com”.

 1. Xin lưu ý

Tin nhắn gửi qua trang web có thể bị đón chặn và không đảm bảo tính bảo mật cho đến khi chúng tôi nhận được.

NGUỒN GỐC ẢNH

Ảnh sử dụng trên trang web này không chịu ràng buộc theo hợp đồng

Mọi ảnh chụp và tài liệu minh họa sản phẩm trên trang web này không chịu ràng buộc theo hợp đồng Nguồn gốc ảnh: © bản quyền

Novotel Nha Trang ☆☆☆☆


50 Tran Phu street, 652076 Nha Trang city, Khanh Hoa
Vietnam
Điện Thoại: +84 258 6256 900
Fax: +84 258 6256 901
Thư điện tử: H6033-RE@accor.com

google_map
 • chinh-sach-rieng-tu
 • chinh-sach-rieng-tu
 • chinh-sach-rieng-tu
 • chinh-sach-rieng-tu
 • chinh-sach-rieng-tu
Đặt phòng
Đặt phòng
close