Novotel Nha Trang - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Enviromentally Sustainable Operations - BIKE WEEK

Enviromentally Sustainable Operations - BIKE WEEK

Tại Accor, chúng tôi đề cao tầm quan trọng của việc giữ gìn Hành tinh xanh, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Tại Novotel Nha Trang, “Tuần lễ xe đạp” được chúng tôi khởi động từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9, với mục đích khuyến khích nhân viên và khách lưu trú sử dụng xe đạp là phương tiện di chuyển hằng ngày nhằm giảm lượng khí thải ra môi trường, thay đổi thói quen và góp phần tuyên truyền vì một xã hội phát triển bền vững.

Nếu bạn cũng quan tâm đến các vẫn đề môi trường, hãy tham gia cùng chúng tôi.

  • enviromentally-sustainable-operations-bike-week
Đặt phòng
Đặt phòng
close