Novotel Nha Trang - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Chợ đồ cũ từ thiện

Chợ đồ cũ từ thiện
Hành động vì cộng đồng, 08 April 2019

Chợ đồ cũ từ thiện được tổ chức song song với chương trình Hiến máu nhân đạo vào ngày 09.04.2019, Novotel Nha Trang thu gom đồ đạc cũ nhưng vẫn dùng tốt của khách sạn và tình nguyện viên để bày bán với muc đích gây quỹ ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Việt Nam.

Thời gian diễn ra chợ đồ cũ từ thiện:
Ngày: 09.04.2019
Giờ: từ 8g30 đến 16g00
Địa điểm: Khách sạn Novotel Nha Trang.

Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện ý nghĩa này sẽ được ủng hộ cho quỹ Smile Group, tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh mang đến nụ cười cho trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

  • cho-do-cu-tu-thien
Đặt phòng
Đặt phòng
close