Novotel Nha Trang - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Xà phòng hy vọng

Xà phòng hy vọng
Hành động vì Cộng đồng, 04 November 2016

Với nỗ lực thúc đẩy an toàn sức khỏe cũng như cải thiện sinh kế của các cộng đồng địa phương, Novotel Nha Trang phát triển chương trình Xà phòng hy vọng, dự án hợp tác cùng tổ chức Sealed Air.

Novotel Nha Trang chào đón tất cả các bạn đến với buổi làm xà phòng tái chế tại khách sạn hoặc tại Trung tâm Giáo dục & phục hồi chức năng dành cho trẻ khuyết tật tỉnh Khánh Hòa.
Lịch làm xà phòng: (11/11/2016)
9:00 tại trường trẻ khuyết tật
14:00 PM tại Novotel Nha Trang

Các bánh xà phòng bày bán được tái chế từ xà phòng đã qua sử dụng, hoặc gãy bể của Novotel Nha Trang. Sau khi thu gom, xà phòng được vệ sinh và đóng viên bằng tay.

Khách sạn sẽ bắt đầu bán xà phòng hy vọng từ ngày 11/11/2016, với giá là 50.000 đồng cho mỗi bánh. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được gửi về Trung tâm Giáo dục & phục hồi chức năng dành cho trẻ khuyết tật tỉnh Khánh Hòa.

Bằng cách mua xà phòng Hy vọng, bạn đang tích cực hỗ trợ trẻ em tàn tật và tạo ra một cuộc sống tốt hơn, một môi trường sạch hơn và khỏe mạnh hơn.

Liên hệ cho báo chí? Huy Dao H6033-PR@accor.com
  • xa-phong-hy-vong
Đặt phòng
Đặt phòng
close